VD TRUSTEN

Vi bistår dig på vägen att bli en ännu bättre VD

VD TRUSTEN

- en exklusiv utvecklingsmöjlighet för Dig som VD

VD TRUSTEN erbjuder företagsledare i medelstora företag ett högkvalitativt och informellt forum för systematiskt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Som medlem i VD TRUSTEN ingår du i en exklusiv sammanslutning där du får tillfälle att hämta kunskap och inspiration för att utvecklas i ditt ledarskap. Många av våra medlemmar har varit med om riktigt spännande utvecklingsresor i sina bolag, både expansion och pressade turn around situationer. Det ger ovärderliga erfarenheter att dela för den som är nyfiken och intresserad av att utveckla sig själv och sitt bolag. Den samlade kompetensen ibland medlemmarna är hög och en källa för nya perspektiv och vidgade vyer. I våra små och väl sammansatta grupper får du tillfälle att diskutera de frågor som just nu är aktuella för dig och ditt företag.

VD TRUSTEN kan beskrivas som en aktiv och professionell rådgivande styrelse som kompletteras med en skicklig stabsfunktion.

Varför välja VD TRUSTEN?

Många framgångsrika ledare inser betydelsen av att utveckla sitt ledarskap kontinuerligt. VD TRUSTEN har under 30 år skapat en unik plattform för systematiskt och kvalificerat utbyte av erfarenheter mellan företagsledare i medelstora företag från olika branscher. Till det arbetar vi med flera högt kvalificerade experter som leder temadiskussioner inom sina respektive kunskapsområden. Genom VD TRUSTEN får du möjlighet att träffa andra VD i samma situation och utbyta erfarenheter och bolla idéer.

VD TRUSTENs modell med aktiva rådgivande kollegor skapar en miljö där nya idéer testas, olika typer av strategiska beslut diskuteras, personalfrågor samt olika funktioner gås igenom och jämförelser görs. Framför allt kan frågor tas upp som kan vara svåra att diskutera internt

Hos oss träffar du likasinnade i en öppen och konstruktiv anda. Det gör att klimatet i grupperna kännetecknas av öppenhet och förtroende och en vilja att dela med sig av utmaningar man ställts inför och hur man övervunnit dem eller vilka erfarenheter man gjort.

Hur går det till?

Våra deltagare sätts samman i grupper utifrån att alla ska vara väl insatta i och förstå varandras värdekedjor. Vi har givetvis inga konkurrerande bolag i samma grupp. Mötet leds av en mycket erfaren permanent ordförande.

Ett möte med VD TRUSTEN kan t.ex. innehålla:

  • Konkreta, handfasta diskussioner i mindre väl sammansatta grupper.
  • Besök på deltagarnas företag där du som deltagare kan ta upp ett Case för att få det belyst av övriga deltagare!
  • Relevanta och Inspirerande temaföreläsningar med personer som har en mycket gedigen erfarenhet inom sitt område.
  • Personlig rådgivning inom nyckelområden som är svåra att fånga upp i vardagen
  • VD TRUSTEN SUMMIT

Om VD TRUSTEN

VD TRUSTEN är ett renodlat exklusivt VD nätverk. VD TRUSTEN har med framgång drivits i 30 år med fokus på Västra Sverige. Under denna period har nästan 1000 företagsledare varit med i sammanslutningen VD TRUSTEN. Vårt nätverk består av ett brett spektrum av företag via våra medlemmar. Från börsbolag till familjeföretag. Vi arbetar med medelstora företag där VD arbetar via en ledningsgrupp. Vi bygger vårt nätverk utifrån personliga kontakter och referenser och kan därför garantera våra medlemmar exklusivitet och högsta kvalitet.

VD TRUSTEN stärker företagsledaren och därmed företaget genom nya kunskaper, inspiration, erfarenhetsutbyte och kontakter och är till för VD i medelstora företag inom alla branscher.

VD TRUSTEN har till sin hjälp ett Advisory Board med en bred kompetens av företagsledare från olika branscher. VD TRUSTEN har också ett unikt nätverk av högkvalificerade experter inom olika områden som företaget samarbetar med och tar råd av.

Vad gör du de första 100 dagarna på ett nytt VD uppdrag?

Vad gör du de första 100 dagarna på ett nytt VD uppdrag?

VD TRUSTEN har ett väl utvecklat koncept för den som tar sig an ett nytt VD uppdrag. Vi kombinerar ett strukturerat ramverk med stöd till den som tar sig an ett nytt VD-uppdrag.

Efter 30 år och 400 VD som påbörjat ett nytt uppdrag under tiden som medlem i VD Trusten, så har vi verktygen och ramverket för dig.

Om du skiljs från ditt uppdrag som VD

Om du skiljs från ditt uppdrag som VD

Ibland skiljs man åt. Det ligger i VD rollen. Vi vet att det många gånger innebär frustration och ibland sorg. Vi hjälper dig som medlem att starta om och ta nästa steg. Vi arbetar aldrig som rekryterare vilket gör att vi kan ge dig oberoende och långsiktiga råd. VD TRUSTEN har ett mycket brett kontaktnät bland ägare, styrelse, rekryterare och andra VD. Vi kombinerar det med ett strukturerat ramverk till stöd för den som söker ett nytt VD-uppdrag som en del av VD Trusten.

Vill du veta mer om värdet som VD TRUSTEN kan ge dig?

Tveka inte att kontakta oss så att vi kan berätta mer om programmet

Åk till toppen