VD Trusten – Ett exklusivt VD-nätverk

VD Trusten – Ett exklusivt VD-nätverk

content-image

VD TRUSTEN erbjuder företagsledare i Västsverige ett högkvalitativt, branschöverskridande och informellt nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Som medlem i VD TRUSTEN ingår du i ett exklusivt nätverk där du får tillfälle att hämta kraft och inspiration för att utvecklas i ditt ledarskap. Den samlade kompetensen i nätverket är stor och en källa för nya perspektiv och vidgade vyer. I våra väl sammansatta grupper får du tillfälle att under total sekretess diskutera de frågor som just nu är aktuella för dig och ditt företag. Du är inte längre ensam i din roll.

Vi är VD TRUSTEN

Sagt om oss

VD TRUSTEN är ett inspirerande forum för erfarenhetsutbyte och för såväl den personliga som den yrkesmässiga utvecklingen.

Nätverksträffarna ger impulser till nytänkande och ett breddat kontaktnät.