VISION

Vi vill bistå dig på vägen till att bli en än bättre VD.
Vi vill skapa det mest inspirerande, stöttande och systematiskt lärande mötesplatsen för VD i Sverige. I våra väl sammansatta grupper får du tillfälle att diskutera de frågor som just nu är aktuella för dig och ditt företag.

Ny energi
Ge dig själv och företaget ny energi, ny kunskap och nya kontakter. VD TRUSTENS sammanträden är en väl använd tid som ger dig nya infallsvinklar. Vi vet att när du är medlem i VD Trusten får du med dig nya inspel, nya möjligheter.

Sagt av medlemmar
”Måste ta sig den tiden – man har den aldrig”
”Utvecklar mig som företagsledare och därmed hela företaget och når genom detta ett bättre resultat”
”Man tvingar sig att lyfta blicken”
”Bra med en mötesplats som bara har fokus på VD”