Hur fungerar det

Våra grupper består av 10-15 företagsledare. Grupperna träffas sex heldagar per år och leds av erfaren ordförande. Mötena följer en agenda och behandlar aktuella frågeställningar från de olika företagen. Vid mötena medverkar också en extern föredragshållare som inspirerar till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Vid varje möte är någon i gruppen värd och sammanträdet hålls på respektive värds företag.  Här finns en möjlighet att berätta om sin egna företagsverksamhet och historia. Det blir ett unikt tillfälle för varje medlem att besöka olika branscher och få en inblick i deras verksamhet.

hurfungerardet