Detta ingår i medlemskapet

  • Sex träffar per år
  • Små grupper om 10-15 företagsledare
  • Branschöverskridande och konkurrensneutral sammansättning
  • Företagsbesök
  • Inbjudna gästföreläsare
  • Nätverksforum
  • 2st VD TRUSTEN SUMMIT

dreamstime_s_18509177-500x333