VARFÖR VARA MED

Som VD är du ofta ensam. Du möts ofta av frågeställningar du inte kan diskutera med någon annan på företaget, kanske inte ens din egen ledningsgrupp. Genom VD TRUSTEN får du möjlighet att träffa andra VD i samma situation och utbyta erfarenheter och bolla idéer.

VD TRUSTEN skapar en unik plattform för kvalificerat utbyte av erfarenheter mellan företagsledare från olika branscher. Här träffar du likasinnade i en öppen och konstruktiv diskussion. Sekretess är en självklarhet och skapar en trygghet i informationsutbyte som stannar inom gruppen.

Detta ingår i medlemskapet

  • Sex träffar per år
  • Små grupper av företagsledare
  • Branschöverskridande sammansättning
  • Företagsbesök
  • Inbjudna gästföreläsare
  • VD TRUSTEN SUMMIT
  • Personlig rådgivning inom nyckelområden som är svåra att fånga upp i vardagen

Hur fungerar det?
Våra grupper består av 10-15 företagsledare. Grupperna träffas sex dagar per år och leds av erfaren permanent ordförande. Mötena följer en systematisk agenda och behandlar aktuella frågeställningar från de olika företagen. Vid mötena medverkar också en extern högt kvalificerad föredragshållare som förmedlar kunskap i aktuella ämnen samt inspirerar till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Ger värdefulla råd
VD TRUSTEN fungerar som en aktiv och professionell styrelse. Nya idéer testas, olika typer av strategiska beslut diskuteras, personalfrågor samt olika funktioner gås igenom och jämförelser görs. Framför allt kan frågor tas upp som kan vara svåra att diskutera internt.