Vi driver VD Trusten

VD TRUSTEN drivs som ett partnerskap och ledningen har till sin hjälp ett
Advisory Board med en bred kompetens av företagsledning från olika branscher.

Stefan Lindholm

vidriver1

Stefan Lindholm har lång erfarenhet av företagsledning, styrelsearbete samt bolagsförvärv. Närmast kommer Stefan från en roll som investeringsansvarig för Industrifonden i västra Sverige, där han fokuserade på expansionsfinansiering av industri- och teknikbolag. Tidigare har Stefan bland annat arbetat som Investment Director på Eqvitec Partners, där han var med och grundade den svenska investeringsverksamheten. Stefan har även arbetat som vd på Network Technical och som ekonomichef/controller för utvecklingsavdelningen på Saab Automobile. Stefan har varit engagerad i mer än ett dussintal styrelser och anlitas flitigt som rådgivare kring strategi, kapitalanskaffning, företagsfinansiering samt förvärv. Stefan har bred erfarenhet av internationella affärer. Han är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och har även studerat på universitet i USA och Tyskland.

Mobil: 0705 44 38 88
stefan.lindholm@vdtrusten.se

Matilda Ström

matilda_strom

Matilda Ström arbetar som VD-assistent och kommunikatör. Som Stefans högra hand är Matilda delaktig på alla fronter i bolaget som spindeln i nätet med allt från dagliga kundkontakter, planering av möten, samarbeten med bolagets parters, till fakturering och bokföring. Hon har under de senaste åren arbetat som handläggare, administratör och läst Socialpsykologi på Göteborgs Universitet. Matilda har även en bakgrund som tennisspelare på elitnivå.

Mobil: 0768 43 38 88
matilda.strom@vdtrusten.se