Föreläsare

VD TRUSTEN har mycket uppskattade föreläsare.
På varje möte är det en gästföreläsare i ca 2 tim som inspirerar och ger input.
En diskussion och reflektion sker efter varje föreläsning om hur det aktuella ämnet kan kopplas till den.

Ämnena kan variera mycket och kan bland annat innehålla:

 • Ekonomi
 • Omvärldstrender
 • Ledarskap & kommunikation
 • Affärsutveckling
 • Förändringsarbeten i andra företag
 • Motivera personal
 • Teknisk utveckling/trender – nya affärsområden
 • Lobbyverksamhet – hur närma sig politiker?
 • Varumärkesfrågor
 • Personlig utveckling
 • Medieträning

forelasare