OM VD TRUSTEN

VD TRUSTEN är ett renodlat exklusivt VD nätverk. VD TRUSTEN har med framgång drivits i över 25 år med fokus på Västra Sverige. Under denna period har nästan 1000 företagsledare varit med i nätverket. Vårt nätverk har ett brett spektrum av företag via våra medlemmar. Från börsbolag till familjeföretag. Vi bygger vårt nätverk utifrån personliga kontakter och referenser och kan därför garantera våra medlemmar exklusivitet och högsta kvalitet.

VD TRUSTEN stärker företagsledaren och därmed företaget genom inspiration, erfarenhetsutbyte och kontakter och är till för VD:ar inom alla branscher.

Bakgrund
VD Trusten grundades av Finn Jeppsson har arbetat som ordförande för VD-nätverk i 25 år, bl.a. på Bohlin och Strömberg med namnet Hjärntrusten. Finn köpte tillbaka företaget 2008 och sedan 2014 drivs VD TRUSTEN av Stefan Lindholm. Tanken att möjliggöra ett ”forum” där man i familjär anda, ges tillfälle att samtala med kollegor i samma position i andra företag. Målet är att det skall generera kunskap, inspiration och nya perspektiv samt ge möjlighet till stöttning och erfarenhetsutbyte, vilket är grundidén med VD TRUSTEN.

Advisory Board
VD TRUSTEN har till sin hjälp ett Advisory Board med en bred kompetens av företagsledare från olika branscher. VD TRUSTEN har också ett unikt nätverk av experter inom olika områden som företaget samarbetar med och tar råd av.