Målgrupp

VD TRUSTEN vänder sig till företagsledare i västra Sverige och med företag i storleksordningen 100 mkr och uppåt.  Det är företagsledare som har några års erfarenhet som VD upp till mångårig erfarenhet. Det är VDar som vill utvecklas både personligt men även med sitt företag. De är nyfikna, allmänbildade och lever ett aktivt och händelserikt liv.

malgrupp

Våra medlemmar kommer från såväl tillverkande som serviceföretag, privata och kommunala, familjeföretag samt multinationella.

Alla har nytta av kraften i ett väl fungerande nätverk för utbyte av erfarenhet och kunskap.