Bakgrund

Finn Jeppsson har arbetat som ordförande för olika VD-nätverk i 25 år, bl.a. på Bohlin och Strömberg med namnet Hjärntrusten. Finn köpte ut företaget 2008 och sedan 2014 drivs VD TRUSTEN via  ett partnerskap. Tanken att möjliggöra ett ”forum” där man i familjär anda, ges tillfälle att samtala med kollegor i samma position i andra företag. Målet är att det skall generera både inspiration och nya perspektiv samt ge möjlighet till stöttning och erfarenhetsutbyte, vilket är grundidén med VD TRUSTEN.

bakgrund