AFFÄRSIDÉ

VD TRUSTEN är ett branschöverskridande exklusivt, högkvalitativt  VD-nätverk som anordnar möten som går på djupet. Vi erbjuder våra medlemmar erfarenhetsutbyten mellan icke konkurrererande företag i grupper om 10–15 företagsledare. Vårt nätverk är byggt utifrån personliga kontakter och referenser.

Våra medlemmar har ständigt samma fråga framför sig, hur kan mitt företag bli bättre, mer framgångsrikt och därmed också mer lönsamt. Tänk dig kraften i att öppet kunna dela och ta del av dessa frågeställningar med kollegor i icke konkurrerande företag.